عایق های نمدی ترموباند به صورت ساده و چسبدار

عایق های نمدی بیشتر در ساختمان ها و در صنعت خودرو سازی به کار می روند

که برای جلوگیری از حرارت و صدا و … (از داخل به بیرون و از بیرون به داخل ) استفاده میشوند.

عایق های نمدی بیشتر از جنس پشم گوسفند و و نمد های رزینی(ترموباند) است و هرچه پشم گوسفند بیشتر به کار رفته باشد عایق حرارتی و صوتی خوبی خواهد بود.

این عایق ها چند نوع و در رنگ ها و اندازه و ضخامت های متفاوتی هستند و هر کدام کار برد های بسزایی در صنعت خودرو سازی دارند.

نمد های قاب زیر کفی صندلی 

موکت های تاقچه عقب و عایق درب موتور و … از کاربرد های نمد به شمار می آیند.